۱۳ نکته در رابطه با افزایش دقت و تمرکز


چند نکته ای که باید درباره مرور کردن بدانیم و یاد بگیریم

آیا تا کنون به این مطلب توجهداشته اید که چه عاملی می‌تواند موجب تبدیل مطالب مطالعه‌شده به مطالب تثبیت‌شده در خانه‌های حافظه شود؟ تثبیت هر نوع اطلاعاتی در ذهن نیازمند تکرار و قرار گرفتن در خانه‌های بلندمدت حافظه است. یکی از عوامل مهم تکرار برای ذخیره‌سازی اطلاعات مرور کردن مطالب است.

سیزده مورد که برای حفظ بهتر مطالب به کمکتون خواهد آمد

 1. هدف از مرور کردن را دریابید.
 2. مرور نوعی فعالیت مطالعاتی است. سعیکنید این مرور را فعالانه انجام دهید.
 3. مرور کردن فقط به زمان امتحان اختصاص ندارد، بلکه برای تثبیت آموخته‌ها در زمان‌های مختلف باید مورد استفاده قرار گیرد.
 4. هنگام مرور کردن متن کتاب به مواردی که زیر آن خط کشیده‌اید، کلماتی که به صورت رنگی نوشته شده‌اند، به مطالب داخل کادر‌های ویژه، پررنگ‌نویسی‌ها و مطالب مشابه توجه کنید.
 5. یکی از انواع مرور، مرور آزمون‌هاست.
 6. زمان مناسب برای مرور، یک نیاز و البته یک هنر است.
 7. این فکر را از ذهنتان دور کنید که مرور یعنی خواندن حجم ثابتی از مطالب در زمان اندک و با سرعت بیش‌تر.
 8. مرور محتوایی آشناترین نوع مرور است.
 9. مرور عادت‌ها یکی دیگر از انواع مرور کردن است.
 10. برای مرور کردن سیر مطالعاتی خاصی را دنبال کنید.
 11. در برنامه‌ریزی درسی، زمانی را برای مرور درس‌های‌تان در نظر بگیرید و زمان‌بندی خاصی هم برای مرورهای‌تان داشته باشید.
 12. تکالیف را با دقت و آگاهی انجام دهید.
 13. مرور برنامه‌ریزی‌های‌تان را فراموش نکنید.
AUTHOR: admin
No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.